Salgs- og leveringbetingelser

Vilkår og betingelser

 •  Anvendelse
  Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Cedeno, CVR-nummer 42953032. salg og levering af produkter og ydelser.
 • Aftalegrundlag
 • Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og ydelser. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
 • Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
 • Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

 • Produkter og Ydelser
 • Produkte og ydelsere, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
 • Ansvarsbegrænsning. Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.
 • Pris og betaling
 • Pris. Prisen for produkter og ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle vores priser er i danske kroner og vises inklusive moms og eksklusive moms i varekurven.
 • Betaling. Betalingen kan som udgangspunkt foretages via Viabill, Faktura, MobilePay eller kreditkort (MasterCard og Visa). Vi forbeholder os ret til kun at tilbyde bestemte betalingsmåder, for den ønskede leverance.
 • Betaling med MobilePay: Du kan betale direkte via din MobilePay-Konto. Ved afgivelsen af din ordre bliver du sendt videre til MobilePay, hvor du kan godkende betalingen af ordrebeløbet. Så snart vi har modtaget beskeden om din godkendelse, påbegyndes afsendelsen.
 • Betaling med kreditkort: Du betale med det samme i forbindelse med bestillingsproceduren ved at indtaste dine kreditkort oplysninger. Når ordren er afsendt, vil fakturabeløbet blive trukket på dit kreditkort.
 • Betaling via ViaBill: Når du vælger at betale via ViaBill, slippe du for at betale hele ordrebeløbet med det samme, men i stedet har du mulighed for at dele betalingen op. Der er ingen renter eller gebyrer, når du betaler dit månedlige beløb til tiden, men hvis du glemmer at betale, skal du betale et gebyr på kr. 39,-.
 • Handler man som privat, trakkes beløbet først, når ordren er afsendt.
 • Leverede varer forbliver ejet af Cedeno, indtil fuld betaling er modtaget.
 • Cedeno bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL. SSL står for Secure Sockets Layer og det er en online sikkerhedsteknologi. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.
 • Fragtpriser
 • Alle fragtpriser er inkl. omdeling
 • Køber du for mere end 499 kr. er fragten altid gratis. Køber du for mindre end det, afhænger din fragtpris af hvor meget du køber for. Du kan forvente en fragtpris på 55 kr. eller 68 kr. inkl. moms.
 • Bemærk at fragtpriser kun gælder for Danmark
 • Vi sender med PostNord, GLS, DAO og Egen transport.
 • Forsinket betaling
 • Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter rettidigt af årsager, som virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
 • Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ret til at: (1) ophæve salget af de produkter som forsinkelsen vedrører, (2) ophæve salget af produkter, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (3) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 • Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
 • Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
 • Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt: (1) Ordrenummer, (2) Varebeskrivelse, (3) Mængde, (4) Pris, (5) Betalingsbetingelser, (7) Leverings adresse, og (8) Leveringsbetingelser.
 • Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og ydelser til kunden skriftligt efter modtagelse af ordren.
 • Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
 • Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 24 timer efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.
 • Levering
 • Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser
 • Hurtig levering: Vi bestræber os på at levere din ordre så hurtigt som muligt. Den estimerede tid er som real 1-5 hverdage, hvis varerne er på lager, ellers leverer virksomheden alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
 • Fejl i leveringen. Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks eller senest 48 timer efter levering, meddeles skriftligt til Virksomheden på mail adressen: admin@cedeno.dk
 • Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.
 • Forsinket levering
 • Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
 • Garanti
 • De produkter med garanti følges med et garanti bevis, som kunden skal beholde hele garantiperioden. Beviset oplyser hvor længe garantien dækker.
 • Cedenos garantien dækker omkostningerne i tilfælde af produkternes udskiftning, der måtte være defekte som følge af design og eller fabrikationsfejl.
 • Garantiperioden for de valgte produkter gælder fra den dato produktet er købt hos os og i opfyldelse af betingelserne for de specifikke produkter, herunder gyldig varighed og begyndelsesdato.
 • Undtagelser. Cedenos garanti omfatter ikke sliddele såsom fejl eller mangler, der skyldes: (1) almindelig slitage, (2) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (3) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (4) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.
 • Meddelelse af fejl eller mangel. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden på admin@cedeno.dk. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
 • Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Cedeno har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler vi (Cedeno) kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til os (Cedeno). Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Cedeno. Cedeno bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
 • Ansvar
 • Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
 • Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
 • Fortrolighed. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
 • Behandling af personhenførbare oplysninger. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, betaling løsning, kommunikation med Kunden og levering af produkter eller tilknyttede ydelser.
 • Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling (at der ikke er nogen fysisk person involveret), herunder (profilering).
 • Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept. Du kan læse mere om vores persondatapolitik her:  https://www.cedeno.dk/cookies-og-persondatapolitik/
 • Gældende ret og værneting
 • Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
 • Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

 • Reklamationsret

I henhold til købeloven er der gives 2 års reklamationsret. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

Cedeno Danmark vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.
Ved returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Cedeno Danmark
Vandværksvej 9
6622 Bække

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

 • Fortrydelsesret

Kunden har ret til at fortryde købet hos Cedeno og få sin penge retur. Hos Cedeno har du også ret til at fortryde dele af købet. Så køber du flere vare i en ordre, kan du vælge at fortryde købet af nogle varer. Kunden skal blot sende en mail til Cedeno på admin@cedeno.dk, kontakt person Evelyn Cedeno.
 På denne måde underrettes virksomheden om, at De har fortrudt aftalen og ønsker dermed at gøre brug af sin fortrydelsesret. Mailen skal senest sendes 14 dage efter modtagelsen af varen og dernæst har kunden yderligere14 dage til at få sendt varen tilbage til Cedeno-webshoppens adresse. Cedeno sender en mail om bekræftelse på modtagelse af mailen.

Varerne skal leveres i originalemballage. Emballagen må gerne åbnes, for at undersøge varen, men den skal pakkes forsvarligt igen. Hvis emballagen er ødelagt og/eller varen er blevet taget i brug, kan det udgøre en værdiforringelse, som du hæfter for.

Kunden skal være opmærksom på, at fortrydelsesret ikke er gældende, hvis produktet er fremstillet specifik til de enkelte kunder. Fx tryksager med eller uden billeder, herunder tøj, kopper, kalender.

Tilbagebetaling
Kunden vil hurtigst muligst efter Cedeno har modtaget og behandlet varen får alle betalinger modtaget fra dig retur, undtagen eventuelle leveringsomkostninger. Varen skal naturligvis lever op til fortrydelsesrets betingelserne. Kunden modtager en mail, når Cedeno har behandlet sagen. Beløbet bliver returneret til det samme betalings metode kunden anvendte ved bestillingen. Hvis kunden anvendte betaling løsningen ViaBill, bliver beløbet overført til kundens ViaBills konto.

Returfragt
Kunden skal selv betale for at få varen retur til Cedeno.

Fortrydelses-mail- Vejledning
(Hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Kunder kan fx skrive følgende til os.

Att. Evelyn Cedeno
Cedeno-Webshop
Vandværksvej 9, 6622 Bække
e-mail adresse: admin@cedeno.dk

Jeg (kundes navn) meddeler herved, at jeg (Kundes navn) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer (Varens navn). Varen blev bestilt den (dato) og modtaget den ( dato).

Kundens oplysninger
Navn
Adresse
e-mail

For private: Oplysning om klagemuligheder

Har du en klage over en vare eller tjenesteydelse, som du har købt hos os, kan du indgive klagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning online via www.forbrug.dk. Bemærk, at denne service kun kan benyttes af privatpersoner. Virksomheder kan derfor ikke benytte denne klageinstans.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Dette er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Denne form for klage indgives her: https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@cedeno.dk. Dette gælder kun for privatpersoner.

Underskrift

Cedeno Danmark

CVR.nr. 42953032

Vandværksvej 9

6622, Bække

Tlf.+4591985404                                                                                                                   

Email:evelyn©cedeno.dk

Opdateret: 06-10-2023